Wij gaan zorgvuldig om met jouw / jullie gegevens om. We geven ze uiteraard nooit aan derden. Ook wat gebeurt of wat jullie zeggen tijdens een sessie/retraite zal nooit met naam en toenaam worden besproken met anderen. Gevoelige informatie anderszins, zoals een vragenlijst voorafgaande aan een retraite, bewaren we in beveiligde mappen en verwijderen we van alle andere plekken. Niemand behalve betrokken trainers krijgen dit te zien, als dat behulpzaam is voor een goede begeleiding. 

Onze vervolgtrainingen vinden plaats in groepsverband. Soms zul je misschien over gevoelige thema’s of ervaringen willen delen in de groep, omdat dat sterk kan bijdragen aan je ontwikkelingsproces. Om ieders privacy te garanderen, vragen we van al onze deelnemers om zich te committeren aan geheimhouding. Dat betekent dat je geen opnames (foto, video of audio) maakt tijdens de training. Het betekent ook dat je tegenover anderen alleen spreekt over je eigen ervaring in de training, en niet over de ervaring van anderen – en hen zeker niet met naam en toenaam zult noemen.

Zo kunnen we allemaal veilig openen en de natuurlijke groei zoals die zich aandient ruimte geven. Neem contact op als je hier vragen over hebt.

Download onze gratis Partner Oefening

En ervaar thuis samen
de weldaad van Tantra.